Striekacie pištole

Striekacie pištole SATA

Nízkotlaké striekacie pištole HVLP

SATA jet 2000 HVLP s otočným kĺbom
SATA jet 2000 HVLP DIGITAL 2 s otočným kĺbom
SATA jet 3000 HVLP s otočným kĺbom
SATA jet 3000 HVLP DIGITAL
SATA jet K3 HVLP/ SATA jet K3 HVLP DIGITAL
SATA LM 2000 B HVLP
SATA KLC HVLP 0,6l plastová nádobka / 0,75l hliníková nádobka
SATA minijet 4 HVLP / Spot-repair

Konvenčné striekacie pištole

SATA jet 3000 RP s otočným kĺbom
SATA jet 3000 RP DIGITAL s otočným kĺbom
SATA jet RP/ SATA jet RP s otočným kĺbom
SATA jet RP DIGITAL 2
SATA jet K3 RP / SATA jet K3 RP DIGITAL
SATA KLC RP
SATA LM 2000 B RP plastová nádobka 0,6l / SATA LM 2000 B RP hliníková nádobka 0,75l
SATA LM 2000 K RP
SATA KLC P plastová nádobka 0,6l / SATA KLC P hliníková nádobka 0,75l

Pištole SATA pre desing

SATA dekor 2000 artbrush zostava (3 sklenné nádobky)/ SATA dekor 2000 artbrush