Závady počas lakovania

Príčiny a predchádzanie chybám

Závady spôsobené výrobcom

Výrobca je obyčajne len zriedka pôvodcom problémov pri lakovaní. Najčastejšie problémy sú v súvislosti s rozdielom vo viskozite jednotlivých sérií, vyrobených v rôznych výrobných obdobiach.
viac...

Závady spôsobené zariadením

Opotrebovanosť zariadenia - poškodenie na kryte pištole, jednotlivé otvory pre prietok vzduchu sú deformované alebo uzatvorené, poškodenie hornej časti ihly a dôsledkom toho sa nesprávne uzatvára tryska, následkom je kvapkanie farby.
viac...

Závady spôsobené užívateľom

Nečistota - Udržovanie dokonalej čistoty je veľmi dôležitá pre úspešné lakovanie. Iba taký lakýrnik, ktorý považuje čistotu zariadenia a predmetu za jednu z hlavných priorít, je úspešný lakýrnik.
viac...
Príčiny a predchádzanie chybám pri tmelení

Príčiny a predchádzanie chybám pri tmelení

Sušenie, Škvrny v krycom nátere, Otvory. Sušenie - pridaného príliš málo tužidla, vysoká vlhkosť vzduchu, ktorý okrem horšieho sušenia spôsobuje aj plnenie papiera, materiál vysychá.
viac...

Dôležité upozornenia

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní predlakov

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní predlakov

Vznik bubliniek, Stopy brúsenia v krycom nátere, Zlá priľnavosť k podkladu, Namáčanie podkladu. Vznik bubliniek - zvyšky vody od brúsenia v rohoch, hranách, záhyboch a pod ozdobnými lištami, tvrdosť vody na brúsenie je príliš vysoká, znečistený stlačený vzduch.
viac...

Dôležité upozornenia

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní

Zlé rozlievanie, Stekanie, Krátery, Zovretie, Matovanie (pokles lesku), Pieskový povrch, Nekompatibilita materiálov. Zlé rozlievanie - nevhodná (príliš vysoká) viskozita, nevhodná aplikačná technika, nevhodná aplikačná teplota, použitie nezodpovedajúceho riedidla, nevhodná striekacia pištoľ (dýza), tlak.
viac...

Dôležité upozornenia

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní efektových náterov

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní efektových náterov

Oblačenie (mapy), Odchýlky farebných odtieňov. Oblačenie (mapy) - nevhodná aplikačná technika (dýza, tlak), príliš krátky čas odvzdušňovania, príliš málo vymiešaná báza pred použitím, použitie nevhodného riedidla, lakovaný povrch nemá zodpovedajúcu teplotu (príliš studený alebo príliš teplý).
viac...

Dôležité upozornenia