Závady počas lakovania

Závady spôsobené užívateľom

A) Nečistota

Udržovanie dokonalej čistoty je veľmi dôležitá pre úspešné lakovanie. Iba taký lakýrnik, ktorý považuje čistotu zariadenia a predmetu za jednu z hlavných priorít, je úspešný lakýrnik. Nedostatočná údržba čistoty príslušenstva a predmetu lakovania spôsobuje rad závad.
 • nečisté handry k čisteniu nielen že nezbavujú lakovaný predmet mastnôt a nečistôt, ale naviac ho dodatočne zašpiní. Následky sú rôzne – krátery, vzduchové bublinky, stekanie farby, kvitnutie (praskanie) farby. Podobné závady sa vyskytujú v prípade, keď sa predmetov, po konečnom otretí lepiacou handrou, dotýkame rukou. Preto sa vyslovene zakazuje dotýkanie predmetu rukou, jak pred samotným striekaním, tak pred striekaním vrchného laku a tiež pred striekaním jednotlivých vrstiev.

Pred lakovaním je nutné dokonale odstrániť všetky nečistoty, ako napr. nečistoty vzniknuté brúsením, zbytky solí z vody a z brusného papiera, zvyšky tesniacich hmôt v prípade dodatočného tesnenia alebo ochrany, soli a mastnoty z rukou, všetky zvyšky (vrátane najmenších zanechaných stôp) rôznych silikonových prostriedkov, pokiaľ boli použité atď.

Veľmi dobré výsledky pri odstraňovaniu nečistôt všetkého druhu dosiahneme MOBIHEL Antisilikonovým čistiacim prostriedkom k čisteniu povrchov pred lakovaním. Predmet musí byť čistý a suchý. V prípade nerešpektovania týchto zásad sa objavia niektoré uvedené závady ihneď, napr. krátery a stekanie farby, ďalšie neskôr, napr. praskanie farby, vzduchové bublinky. Odstránenie týchto závad je náročné a vyžaduje dokonalé obrúsenie vadného povrchu a opätovné lakovanie.

B) Nerešpektovanie predpísaného postupu

Nerešpektovanie predpísaného postupu spôsobuje vo veľa prípadoch najväčšie problémy. Najčastejší prípad je použitie materiálov rôznych výrobcov.

Prvá viditeľná závada je zvrásnenie. Odstránenie tejto závady vyžaduje dokonalé obrúsenie farebného filmu až k vrstve, ktorú zvrásnenie nepostihlo. Tuto závadu nespôsobuje nevhodná kvalita materiálov, ale skutočnosť, že materiály nie sú v systému vzájomne kompatibilné. V niektorých prípadoch sa zvrásnenie neobjaví ihneď, ale až neskôr, po uplynutí určité doby.

Ďalším klasickým príkladom nerešpektovanie predpísaného postupu je použitie nitroriedidla ako univerzálneho riedidla pre všetky materiály, ktoré sa riedia. Pritom vzniknú závady ako napr. zvrásnenie, zlé rozlievanie, pomarančový efekt, matový efekt apod. Preto je dôležité, aby sa každý materiál riedil riedidlom, ktoré predpísal výrobca.

Dôležité je rešpektovanie niekoľko základných pravidiel pri lakovaní:

 1. Presná a poctivá príprava povrchu. Podklad nesmie byť hrdzavý, mastný a musí byť dokonale suchý. Odmasťovanie prevádzame potrebným množstvom čistiacich prostriedkov (nielen vlhkou handrou). Zvláštnu pozornosť musíme venovať hranám predmetu.
 2. Odmastených a obrúsených povrchov sa už nesmieme dotýkať rukami, pretože ľudský pot obsahuje soli. Staré, lakované povrchy so vzduchovými bublinkami musíme obrúsiť až k podkladu.
 3. Pracovná teplota musí byť minimálne 18° C. Vozidlá, ktorá stála vonku, je potrebné ohriať.
 4. Tvrdosť vody by mala byť čo najnižšia. Zvyšky brusnej kvapaliny je potrebné dokonale odstrániť, pretože by zvyšky soli mohli spôsobiť vznik vzduchových bubliniek na lakovanom povrchu.
 5. Stlačený vzduch musí byť suchý a čistý. Separátor vody je potrebné pravidelne vyprázdňovať. Tlak vzduchu musí byť 3–5 barov. Základné laky striekame tryskami 1.5–1.8 mm a vrchné emaily tryskami 1.1–1.4 mm.
 6. Striekacie komory a sušiace pece musia byť vybavené prívodom čerstvého vzduchu, prachovými filtrami a odvodom páry, aby nedošlo k matovaniu náteru alebo k usadaniu prachu na farbe.
 7. Všetky prebrúsené miesta musíme natrieť náterom proti korózii.
 8. Ďalšie nátery prevádzame, až sa riedidlo úplne odparí, pretože by v opačnom prípade došlo k slabšiemu sušeniu a k “uvareniu” náteru.
 9. U jednotlivých materiálov musíme rešpektovať predpísanú pracovnú viskozitu.
Veľmi dôležité je presné dodržovanie zmiešavacieho pomeru jednotlivých zložiek u dvojzložkových materiálov, vetracie doby medzi jednotlivými vrstvami, doby sušenia, doby použiteľnosti zmesi potlife, predpísané granulácie brusného papiera, použitie vhodných riedidiel a tvrdidiel, doporučené viskozity, apod.

Brúsenie jednotlivých vrstiev je treba venovať zvláštnu pozornosť, aj keď sa nám občas zdá, že táto operácia nieje tak dôležitá a že je najdôležitejšie dosiahnuť iba rovný povrch.

Musíme dodržiavať nasledujúce odporúčania:

 1. Správnu voľbu brusného papiera. Všetci výrobcovia poskytujú doporučenia vo svojich technických návodoch pre jednotlivé materiály. Okrem toho existuje tiež komparativná tabuľka pre prehľad zrnitosti u rôznych výrobcov.
 2. K brúseniu nasledujúcej vrstvy musí byť zrnitosť brusného papiera o tri stupne jemnejšia ako u vrstvy predchádzajúcej.
 3. Pre správne brúsenie je treba počkať, aby sa rozpúšťadla odparila a film zaschol, v opačnom prípade bude materiál pod papierom hrudkovať.
 4. U 2K materiálov je treba presne rešpektovať predpísaný pomer zložiek. V opačnom prípade nebude možné brúsenie kvalitne previesť.
 5. Po ukončenom brúsení je treba povrch dokonale očistiť, odstrániť všetky zvyšky brúsenia, soli a mastnôt, povrchu sa už nesmieme dotýkať rukami.

SPRÁVNE BRÚSENIE
P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220

NESPRÁVNE BRÚSENIE
P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220

Najlepšie výsledky dosiahneme dodržiavaním návodov predpísaných výrobcom. Za všetkými návodmi alebo doporučeniami výrobcu stojí veľké skúsenosti a praktická práca, preto ich dôsledné dodržiavanie zaisťuje kvalitnú prácu každého lakýrníka.

Ako pomôcku pri identifikácii a odstraňovaní závad pri lakovaní Vám HELIOS poskytuje brožúru s názvom Dôvody a odstraňovanie závad v priebehu lakovania, ktorú môžete požadovať od Vášho predajcu.