Závady počas lakovania

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní efektových náterov

Oblačenie (mapy)

Chyby pri lakovaní efektových náterov - Oblačenie (mapy)

Príčiny:
• nevhodná aplikačná technika (dýza, tlak)
• príliš krátky čas odvzdušňovania
• príliš málo vymiešaná báza pred použitím
• použitie nevhodného riedidla
• lakovaný povrch nemá zodpovedajúcu teplotu (príliš studený alebo príliš teplý)

Predchádzanie:
• použitie predpísanej aplikačnej techniky
• bázu pred použitím dobre vymiešať
• použitie predpísaného riedidla
• zabezpečiť zodpovedajúcu teplotu lakovaného povrchu (18 - 20˚C)

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po predlak a zopakovať lakovanie bázového laku podľa predpisov

Odchýlky farebných odtieňov

Chyby pri lakovaní efektových náterov - Odchýlky farebných odtieňov

Príčiny:
• nedodržiavanie predpísaných podmienok na aplikáciu (dýza, tlak, vzdialenosť pištole)
• nesprávna technika striekania: príliš mokré, príliš suché, zlá krycia schopnosť
• povrch poškodený v dôsledku poveternostných vplyvov alebo použitia nevhodných čistiacich prostriedkov
• odchýlky pri sériovom lakovaní

Predchádzanie:
• dodržiavanie predpísaných podmienok aplikácie
• striekanie »na prechod«
• tónovanie pri čiastočnom lakovaní

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po predlak a zopakovať lakovanie bázového laku podľa predpisov.