Závady počas lakovania

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní predlakov

Vznik bubliniek

Chyby pri lakovaní predlakov - Vznik bubliniek

Príčiny:
• zvyšky vody od brúsenia v rohoch, hranách, záhyboch a pod ozdobnými lištami
• tvrdosť vody na brúsenie je príliš vysoká
• znečistený stlačený vzduch
• zlá izolácia polyesterových materiálov
• príliš vysoká vlhkosť vzduchu (nad 80 % u 2K materiálov)
• vznik kondenzátu v dôsledku kolísania teploty

Predchádzanie:
• podľa možnosti vždy odmontujte súčiastky
• dôkladne vyfúkať
• nedopustiť, aby zvyšky vody od brúsenia zaschli, treba ich utrieť
• stlačený vzduch musí byť suchý a čistý
• dobre presušiť predmateriály, aby sa vlhkosť úplne odstránila
• vyhýbať sa vzniku kondenzátu, stála teplota a vlhkosť

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po plech a obnoviť lakovanie predlaku podľa návodu

Stopy brúsenia v krycom nátere

Chyby pri lakovaní predlakov - Stopy brúsenia v krycom nátere

Príčiny:
• brúsenie predlaku nezodpovedajúcim (príliš hrubým) brúsnym papierom
• brúsenie nezodpovedajúcim (príliš hrubým) brúsnym papierom po starom lakovaní
• nedostatočná izolácia pred aplikáciou krycieho emailu
• príliš nízka viskozita krycieho emailu

Predchádzanie:
• použiť brúsny papier predpísanej granulácie
• hrubé ryhy zabrúsiť jemným brúsnym papierom
• vytmelené miesta dobre izolovať predlakom
• dodržať predpísané viskozity krycích emailov

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po plech a zopakovať lakovanie predlaku podľa návodu

Zlá priľnavosť k podkladu

Chyby pri lakovaní predlakov - Zlá priľnavosť k podkladu

Príčiny:
• zle pripravený podklad, stopy mastnoty, odtlačky prstov, prach
• použitie materiálov, ktoré nie sú vhodné pre určité druhy plechov
• riedenie materiálu nezodpovedajúcim (neoriginálnym) riedidlom

Predchádzanie:
• dobre vyčistiť povrch pred lakovaním
• vždy skontrolovať, ktorý materiál sa môže aplikovať na určitý druh plechu
• použitie predpísaných riedidiel

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po plech a zopakovať lakovanie predlaku podľa návodu;
• dávať pozor na správny výber 2K predlaku vzhľadom na podklad

Namáčanie podkladu

Chyby pri lakovaní predlakov - Namáčanie podkladu

Príčiny:
• nevysušené, nespevnené staré lakovanie
• príliš hrubé vrstvy starého lakovania

Predchádzanie:
• dodržiavať predpísanú dĺžku sušenia
• u syntetických (1K) náterov dodržiavať dĺžku presušenia, ktorá je potrebná na prelakovanie
• izolácia problematických podkladov
• dodržiavať predpísané hrúbky vrstiev náteru

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po plech a zopakovať lakovanie predlaku podľa návodu