Závady počas lakovania

Dôležité upozornenia pri lakovaní predlakov

  • Železo resp. oceľ v styku s vodou alebo vzduchom začne oxidovať – vznikajú oxidy železa a hydroxidy, ktoré sú žlto, červeno-hnedé alebo čierno zafarbené porózne poťahy s viac alebo menej slabou priľnavosťou na podklad. Ak sú vo vzduchu prítomné ešte nečistoty, korózia sa veľmi urýchli. Preto je potrebné železo alebo oceľ vždy zabezpečiť základným antikoróznym náterom, ktorý zabraňuje hrdzaveniu, až potom ho finálne opracovať. Na tento účel sa môže použiť ako základ MOBIHEL Primer alebo jeden z MOBIHEL 2K predlakov. Ukážka lakovania predlakov
  • U všetkých 2K výrobkov je veľmi dôležitá príprava resp. riedenie na aplikačnú viskozitu. Treba dávať pozor na to, aby sa výrobok zamiešal v pomere, ktorý udáva výrobca, a aby sa vždy použil originálne tužidlo a originálne riedidlo. Tým sa zabezpečí dobré sušenie resp. presušenie a tým kvalita výrobku.
  • Pre upevňovanie pri nízkych teplotách odporúčame u všetkých 2K predlakov použitie MOBIHEL 2K tužidla 1500 a MOBIHEL 2K riedidla 2500 v predpísanom pomere.
  • Výrobky s označením HS (High solid) majú vyšší obsah suchej hmoty ako obyčajné MS (medium solid) nátery. To v praxi znamená, že jedným náterom dostaneme rovnakú finálnu hrúbku ako u obyčajných výrobkov z 2 až 3 vrstvami. Vyššia suchá hmota znamená aj menej rozpúšťadiel, čo predstavuje menšie nebezpečenstvo pre zdravie spotrebiteľa a menej emisií rozpúšťadiel do životného prostredia. Inými slovami 30 % úspora materiálu a 40 % úspora času.
  • Pri sušení IČ žiaričmi musíme ešte dodatočne byť pozorný na to, aby bol IČ žiarič dostatočne vzdialený od objektu (cca. 70 cm). Uvedený defekt sa môže objaviť aj v letných mesiacoch, ak predlak striekame alebo sušíme na slnku, lebo príliš rýchlo zaschne vrchná vrstva a rozpúšťadlá nemôžu vyprchať.
  • Pri spôsobe aplikácie mokré na mokré si treba uvedomovať, že samotný vzhľad konečného náteru nie je rovnaký ako pri normálnom lakovaní. Povrch náteru má viac »pomarančovú« štruktúru a nižší lesk. Takýto spôsob aplikácie možno používať jedine na lakovanie vnútrajšku automobilov, alebo tam, kde nie je nutná vysoká kvalita napr. u starých kamiónov alebo iných hospodárskych strojov.
  • Na MOBIHEL Primer je nevyhnutne potrebné naniesť predlak pred aplikáciou krycieho náteru, lebo v opačnom prípade nedosiahneme zodpovedajúci finálny vzhľad náteru (viditeľná štruktúra plechu), odolnosť voči nárazom skál je však horšia.
  • Pri mokrom brúsení predlaku je nutne potrebné, aby sa pred aplikáciou krycieho náteru dobre presušil, inak sa objavia defekty v krycom nátere.