Závady počas lakovania

Príčiny a predchádzanie chybám pri tmelení

Sušenie

Chyby pri tmelení - Sušenie

Príčiny:
• pridaného príliš málo tužidla
• vysoká vlhkosť vzduchu, ktorý okrem horšieho sušenia spôsobuje aj plnenie papiera
• materiál vysychá

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po plech a opätovne tmeliť podľa návodu

Škvrny v krycom nátere

Chyby pri tmelení - Škvrny v krycom nátere

Príčiny:
• príliš veľa tužidla v PE tmele
• slabo zamiešané tužidlo do PE tmelu

Predchádzanie:
• skontrolovať pridanie tužidla
• dobre vymiešať

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po plech a opätovne tmeliť podľa návodu

Otvory

Otvory

Príčiny:
• nesprávne tmelenie (prítomnosť vzduchu)
• nesprávne tmelenie (hrubé vrstvy)
• podklad nie je dostatočne vysušený
• polyesterové materiály nie sú izolované
• póry nie sú obrúsené
• nesprávna aplikácia (hrubé vrstvy)

Predchádzanie:
• lopatkou viackrát potiahnuť po tom istom mieste, aby sa vytlačil vzduch
• ak sa tmelí vo väčšej hrúbke, je potrebné naniesť viac tenkých vrstiev
• dobre vysušiť podmateriály
• póry dobre obrúsiť alebo vytmeliť
• PE tmel vždy izolovať pred aplikáciou krycieho náteru

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po plech a opakovať tmelenie podľa návodu