Závady počas lakovania

Dôležité upozornenia pri tmelení

 • Po otvorení dávky tmelu sa môže na povrchu tmelu objaviť vyplavená živica (v kvapalnom stave), ktorú je nevyhnutne potrebné zamiešať naspäť do tmelu a nie odliať.
 • Tmel musí byť pred použitím zmiešaný s 2 % tužidla – hmotnostným pomerom. V praxi sa môžu vyskytnúť ťažkosti, keďže sa tužidlo pridáva voľne a neváži sa. Môže sa jednať o optický klam. Tmel je totiž o dosť ťažší ako tužidlo a obyčajne ho ľudia nedodajú dostatok. To vedie k nevysušeniu resp. horšiemu sušeniu a tým horšiemu brúseniu a plneniu papiera. Ukážka tmelenia
 • Pri zamiešavaní tužidla sa súčasne zamiešava aj vzduch. Preto je potrebné pri nanášaní tmelu viackrát prejsť špachtlou po rovnakom mieste. Takto sa vytlačí vzduch a tým zabráni vzniku otvorov na povrchu obrúseného tmelu.
 • Keďže majú PE tmely obmedzený Pot-life (čas použitia na aplikáciu), nesmie sa naraz zamiešať celá dávka s tužidlom, ale iba toľko, koľko dokážeme v tomto čase aplikovať.
 • Tmel po sušení obrúsime brúsnym papierom granulácie od 80 do 150 ( 120 – 150, posledná granulácia môže byť aj 180 alebo viac). Treba dávať pozor, aby sa brúsnym papierom nižšej granulácie nebrúsilo po starom laku. Hrubé ryhy len veľmi ťažko zabrúsime a môžu sa po určitej dobe objaviť na povrchu.
  Takisto treba dať pozor, aby sa papierom granulácie P150 zabrúsili aj ryhy spôsobené pri brúsení papierom granulácie P80.
 • Kvôli samotnej štruktúre tmelu ho nikdy nesmieme brúsiť vodou, lebo by sa tak do neho dostala vlhkosť. Takisto vytmelené plochy nesmieme čistiť pomocou MOBIHEL Antisilikónového čistidla. Dôsledok toho sú bublinky, ktoré sa môžu objaviť už v predlaku, najčastejšie potom v krycom laku. Dôsledok toho je odlupovanie predlaku a krycieho náteru.
 • Takisto sa nikdy nesmie na vytmelené povrchy priamo (bez predlaku ) aplikovať krycí náter.
 • Pri tmelení vo väčšej hrúbke, je potrebné naniesť viacero tenších vrstiev – nie v jednom nanesení.
 • Tmel sa nesmie nikdy riediť nijakým riedidlom, lebo môže dôjsť k praskaniu náteru.
 • MOBIHEL tmely sa trochu "tvrdšie" brúsia ako niektoré iné tmely, predovšetkým v dôsledku samotnej štruktúry – zloženia. V tmeloch sú plnenia, ktoré sú rozličných veľkostí. Ak by sme používali iba plnenia, ktoré majú veľké častice napr. 60 μm, tmel by sa brúsil veľmi »mäkko«. Ale prázdne miesta medzi týmito veľkými časticami by spôsobovali vznik otvorov po brúsení (poróznosť) a časom by tmel vyschol. Preto sme do tmelov zabudovali aj plnenia, ktoré majú veľkosť častíc cca. 40 μm, aby sme zaplnili väčšie prázdne miesta a ešte plnenia veľkosti častíc cca. 20 μm na zaplnenie menších prázdnych miest. Následok toho je trochu »tvrdšie« (manuálne) brúsenie, ale po brúsení nevznikajú otvory a nevysychá. Pri strojovom brúsení tento problém nie je badateľný.