Závady počas lakovania

Závady spôsobené výrobcom

Výrobca je obyčajne len zriedka pôvodcom problémov pri lakovaní. Najčastejšie problémy sú v súvislosti s rozdielom vo viskozite jednotlivých sérií, vyrobených v rôznych výrobných obdobiach, čo je jedným z dôvodov, že má každý zodpovedný lakírnik mať vo svojom vybavení vedľa meriacich tyčiniek tiež viskozimeter.

Ďalší prípadný problém, ktorý sa na šťastie vyskytuje len zriedkavo, je výskyt vody alebo mastnoty vo farbe z dôvodu znečisteného alebo nedostatočne suchého balenia. Následkom sú krátery na laku, ktoré nieje možné v lakovniach prakticky odstrániť. Taký materiál vymení výrobca ihneď za iný, vyhovujúci.

Ostatné problémy súvisia so systémom jednotlivých výrobcov a sú v podstate meradlom kvality výrobcov a rozdielov medzi nimi.