Závady počas lakovania

Príčiny a predchádzanie chybám pri lakovaní

Zlé rozlievanie

Chyby pri lakovaní - Zlé rozlievanie

Príčiny:
• nevhodná (príliš vysoká) viskozita
• nevhodná aplikačná technika
• nevhodná aplikačná teplota
• použitie nezodpovedajúceho riedidla
• nevhodná striekacia pištoľ (dýza), tlak

Predchádzanie:
• dodržiavať technický návod na použitie – viskozita a teplota
• použitie predpísanej striekacej pištole (dýzy)
• použitie predpísaného riedidla

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po predlak a zopakovať lakovanie krycieho náteru podľa predpisov

Stekanie

Chyby pri lakovaní - Stekanie

Príčiny:
• nevhodná (príliš nízka) viskozita, technika striekania, dĺžka odvzdušňovania medzi jednotlivými fázami a hrúbka vrstiev
• nevhodná striekacia pištoľ (dýza), tlak
• príliš studený materiál, podklad alebo príliš nízka teplota v miestnosti
• použitie nevhodného tužidla alebo riedidla

Predchádzanie:
• dodržiavať technický návod na použitie
• použiť vhodné pištole
• zohriať objekt a materiál na izbovú teplotu +20˚C
• použitie predpísaného tužidla a riedidla

Oprava vzniknutého defektu:
Pokiaľ je »prúd« stečenej farby veľký, najskôr ho obrúsiť papierom granulácie 600, pokračovať 1200 a na koniec 2000. Ak »prúd« nie je veľký, obrúsiť ho papierom granulácie 1200 a na koniec 2000. V oboch prípadoch ešte treba na koniec povrch vyleštiť.

Krátery

Chyby pri lakovaní - Krátery

Príčiny:
• zvyšky vosku, mastnoty, silikónu
• stlačený vzduch znečistený v dôsledku zvyškov kondenzátu alebo zvyškov oleja
• použitie silikónových leštiacich prostriedkov alebo sprejov
• nedostatočne očistený povrch pred lakovaním

Predchádzanie:
• pred začiatkom lakovania dôkladne očistiť pomocou MOBIHEL Antisilikónového čistidla
• pravidelná údržba separátorov oleja a vody (filtrov)

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po predlak a opätovne lakovať krycí náter podľa predpisov

Zovretie

Chyby pri lakovaní - Zovretie

Príčiny:
• zle vysušený predlak
• zatváranie rozpúšťadiel a vzduchu hrubými vrstvami náteru
• medzi jednotlivými nátermi nebolo odvzdušňovanie
• nesprávne tužidlo a riedidlo
• prerušené sušenie (nedodržanie dĺžky sušenia)

Predchádzanie:
• aplikovať predpísanú hrúbku náteru
• medzi jednou a druhou vrstvou počkať 10 – 15 min./20˚C
• pravidelne kontrolovať činnosť a teplotu sušiča
• dodržiavať predpísané dĺžky odvzdušňovania medzi nátermi a finálne odvdzušňovanie
• použitie predpísaného tužidla a riedidla.

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po plech a zopakovať lakovanie predlaku a krycieho náteru podľa predpisov

Matovanie (pokles lesku)

Chyby pri lakovaní - Matovanie (pokles lesku)

Príčiny:
• príliš veľké hrúbky vrstiev
• príliš veľká vlhkosť vzduchu
• namáčanie podkladu
• chyby v tužidle – tužidlo reagovalo s vlhkosťou vzduchu
• použitie nevhodného riedidla
• nevhodný prívod vzduchu
• prerušené sušenie
• do 1K syntetický email (MOBIHEL Autolak MIX) nebol pridaný MOBIHEL Sikativ

Predchádzanie:
• dodržiavať technický návod na aplikáciu materiálu
• po použití dobre zatvoriť dózu s tužidlom
• zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu (pri sušení)
• neprerušovať zrýchlené sušenie
• dodržiavať dĺžky sušenia
• použitie predpísaného tužidla a riedidla
• pri miešaní MOBIHEL Autolaku – MIX podľa receptúry na konci NUTNÉ pridanie MOBIHEL Sikativ
• u 1K syntetických emailov (MOBIHEL Autolak) dávať pozor na dĺžky prelakovania, aby nedošlo k namáčaniu podkladu.

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po predlak a zopakovať lakovanie krycieho náteru podľa predpisov
• skontrolovať kvalitu tužidla – musí byť číry, bezfarebný, pekne tečúci, bez akýchkoľvek plávajúcich častíc.

Pieskový povrch

Chyby pri lakovaní - Pieskový povrch

Príčiny:
• izokyanátne tužidlo na 2K materiály reagovalo s vlhkosťou vzduchu

Predchádzanie:
• otvorené balenie izokyanátneho tužidla čo najskôr spotrebovať resp. dobre uzatvoriť
• pred opätovným použitím tužidla z už otvoreného balenia vizuálne skontrolovať: musí byť číry, bezfarebný, pekne tečúci, bez akýchkoľvek plávajúcich častíc.

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po predlak a zopakovať lakovanie krycieho náteru podľa predpisov

Nekompatibilita materiálov

Chyby pri lakovaní - Nekompatibilita materiálov

Príčiny:
• miešanie emailov vyrobených na rozličných spojivách (živiciach), ktoré nie sú navzájom alebo sú iba čiastočne kompatibilné.

Príklad: MOBIHEL Autolak a MOBIHEL 2K akrylový autolak (veľkosť defektu závisí od pomeru rozličných materiálov)

Predchádzanie:
• dodržiavať návod na použitie výrobku
• miešať iba miešacie emaily rovnakej kvality série MIX-ov.

Oprava vzniknutého defektu:
• obrúsiť po predlak a zopakovať lakovanie krycieho náteru podľa predpisov