Závady počas lakovania

Dôležité upozornenia pri lakovaní

  • Pri lakovaní 2K krycích náterov je nutné použitie originálnych tužidiel a originálnych riedidiel, lebo iba výrobcovia farieb vedia, aký počet NCO skupín (izokyanátové spojivo v tužidlách) je potrebne pre zasieťovanie určitého počtu OH skupín (akrylové spojivo vo farbe), aby bolo dosiahnuté dobré sušenie a chemická odolnosť náteru. Pokiaľ sa používajú tužidlá iných výrobcov, môže sa stať, že NCO skupín nie je dostatok a vznikne mäkký – nespevnený film, alebo ich je priveľa a vznikne príliš tvrdý film, následkom čoho je odlupovanie farby z podkladu (napr. pri ceste po makadame). Ukážka lakovania krycích náterov
  • Ak sa nespotrebuje celé množstvo tužidla v balení, je potrebné balenie ihneď dobre zatvoriť, v opačnom prípade tužidlo reaguje na vlhkosť vzduchu, v dôsledku čoho sa objaví mútnosť alebo prítomnosť menších kryštálov, v najhoršom prípade želatína. Odporúčame dokonca, aby sa už otvorené balenie otočilo »naopak«, aby bol prístup vzduchu čo najmenší.
  • Aj riedidlá treba vždy používať originálne. Treba si uvedomiť, že použitie riedidiel iných výrobcov môže zmeniť odtieň, ovplyvniť sušenie, rozlievanie, lesk apod. Ani riedidlá toho istého výrobcu nie sú všetky kompatibilné – neznášajú sa, preto používajte iba predpísané.
  • Na zabezpečenie pekného vzhľadu konečného náteru a predchádzanie vzniku bubliniek je potrebné medzi jednou a druhou aplikáciou vrstvy lakovania a pred sušením v peci počkať od 10 – 15 min. pri 20˚C, aby mohli rozpúšťadlá z vnútrajšku náteru vyprchať. V prípade sušenia pomocou IČ žiaričov je potrebné ešte dodatočne dávať pozor, aby bol IČ žiarič dostatočne vzdialený od objektu (cca. 70 cm).
  • Veľakrát sa stane, že pri lakovaní na vertikálnych povrchoch farba resp. lak stečú. Pokiaľ je »prúd« stečenej farby veľký, najprv ho treba obrúsiť papierom granulácie 600, pokračovať s 1200 a na konci s 2000. Ak »prúd« nie je veľký, treba ho obrúsiť papierom granulácie 1200 a na koniec s 2000. V oboch prípadoch sa musí povrch nakoniec ešte vyleštiť.
  • Pri lakovaní akejkoľvek kvality krycích náterov je potrebné dávať pozor, aby neboli nanášané bezprostredne na plech, lebo tieto nátery neobsahujú antikorózne pigmenty a plech začne hrdzavieť. To sa často stane pri čiastočnom lakovaní, keď sa predlak prebrúsi po plech.
  • Pomocou 2K krycieho emailu nikdy neprelakujte 1K krycí email, pretože 2K materiály obsahujú »agresívnejšie« rozpúšťadlá, ktoré môžu namočiť podklad.