Postupy pri lakovaní - Príprava podkladu

Príprava podkladu na lakovanie

Pri lakovaní automobilu si je potrebné uvedomiť, že konečný vzhľad závisí od radu faktorov. Nielen od kvalitného výberu krycieho náteru, ale aj od celého postupu, ktorý sa začne správnou a starostlivou prípravou plechu.

Čistenie

Pred lakovaním je nevyhnutne potrebné odstrániť všetky nečistoty, ako sú zvyšky po brúsení, zvyšky soli z vody a brúsneho papiera, prebytok tesniacich hmôt v prípade dodatočného utesnenia alebo ochrany.
viac...

Brúsenie

Brúseniu plechu a medzivrstiev je potrebné venovať osobitnú pozornosť, hoci sa niekedy zdá, že je to dosť bezvýznamná operácia, pri ktorej je potrebné dosiahnuť iba rovný povrch.
viac...

Príprava rozličných podkladov

Starý lak - Brúsenie alebo pieskovanie, papier granulácie od 360 – 400, potom očistiť MOBIHEL Antisilikónovým čistidlom, Oceľový plech - Brúsenie papierom granulácie 220 – 280 a čistenie MOBIHEL Antisilikónovým čistidlom.
viac...

Vyrovnanie plechu

Starý lak alebo Oceľový plech vytmelíme MOBIHEL PE tmel alebo MOBIHEL PE tmel soft alebo MOBIHEL PE tmel profesional alebo MOBIHEL PE tmel univerzal potom použijeme MOBIHEL 2K predlak 3:1 univerzal.
viac...

Čo je treba vedieť pred začiatkom lakovania?

Vozidlo musí byť pred začiatkom lakovania zohriate na izbovú teplotu (18˚C). Takisto musí mať izbovú teplotu farba a sprievodné komponenty (tužidlo a riedidlo). Tvrdosť vody na brúsenie by mala byť čo najnižšia. Zvyšky brúsnej vody je potrebné dôkladne utrieť, lebo by mohli zvyšky soli spôsobovať vznik bubliniek na lakovanom povrchu.
viac...

Striekacie pištole

Striekacie pištole – srdce každej lakovne – sú u výrobcov neustále vystavené novému testovaniu a zlepšeniam. Spomedzi takzvaných vzduchových pištolí, sa dnes veľmi používajú pištole s označením HVLP. To sú nízkotlakové striekacie pištole, ktoré majú výťažnosť aplikácie viac ako 65 %.
viac...

Odvetrávanie

Na zabezpečenie pekného vzhľadu finálneho náteru a zabránenie vzniku bubliniek, je potrebné medzi jednou a druhou aplikáciou laku a pred sušením v peci náter odvetrať, aby mohli rozpúšťadlá z vnútra náteru vyprchať.
viac...