Postupy pri lakovaní - Príprava podkladu

Brúsenie

Brúseniu plechu a medzivrstiev je potrebné venovať osobitnú pozornosť, hoci sa niekedy zdá, že je to dosť bezvýznamná operácia, pri ktorej je potrebné dosiahnuť iba rovný povrch.

Potrebné je zohľadniť nasledovné:

  • správny výber brúsneho papiera.
  • pri brúsení každej nasledujúcej vrstvy musí byť zrnitosť brúsneho papiera o tri stupne jemnejšia ako predchádzajúca.
  • na dosiahnutie správneho brúsenia treba počkať, kým rozpúšťadlá úplne vyprchajú a film vyschne, inak sa bude materiál pod papierom šúľať.
  • po ukončení brúsenia je potrebné povrch úplne očistiť, odstrániť všetky zvyšky brúsenia, solí a mastnoty. Povrchu sa potom nesmieme dotýkať holými rukami.