Postupy pri lakovaní

Systém lakovania plastov

Čoraz viac automobilov má plastové časti, ako sú: nárazníky, zrkadlá, spojlery a pod. vo farbe automobilu. Na tento účel máme v programu MOBIHEL vypracované štyri výrobky, s ktorými môžeme kvalitne lakovať nové plastové časti alebo aj poškodené. Tieto výrobky sú určené na lakovanie PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO. Nie sú určené na lakovanie polyetylénu (mäkký plast, z ktorého sú plastové poháre alebo fľaše).

Prvý najdôležitejší úkon pri lakovaní plastov je čistenie. Plastové časti sú drsné – majú určitú štruktúru, v ktorej môžu byť ešte mastné zvyšky z opracovania. Pri čistení nanesieme na utierku väčšie množstvo MOBIHEL Čistidla pre plasty a dobre utrieme resp. umyjeme plastové časti. Keďže čistidlo veľmi rýchlo vyprchá, môžeme hneď pokračovať v lakovaní. Ešte lepší spôsob je čistenie pomocou MOBIHEL Čistidla pre plasty, sušenie v peci pri 60ºC v dĺžke 30 minút a opätovné čistenie pomocou MOBIHEL Čistidla pre plasty. Takto odstránime z plastu substancie, ktoré zostanú pri jej výrobe a mohli by nepriaznivo ovplyvniť priľnavosť náteru. Plast sa nebrúsi, lebo by sa mohli na krycom nátere pretlačiť ryhy.

Doplňujúce informácie