Postupy pri lakovaní

Lakovanie do prístreku

V období rýchleho tempa a racionálnejšieho správania sa objavila potreba čo najlacnejších opráv menších poškodení automobilu. Hovoríme o tzv. čiastočných opravách alebo lakovaní na prístrek. Aj v programe MOBIHEL máme výrobky, ktoré nám umožňujú takýto spôsob práce.

Pri lakovaní Bázy sa stretávame s tromi problémami:

  • odchýlka odtieňa novej Bázy vzhľadom na originálne lakovanie – prakticky tu majú vplyv všetky faktory: teplota, viskozita, tlak, hrúbka vrstvy a pod.
  • výskyt svetlejšieho pásu Bázy na častiach, v ktorých zahmlievame (prášime) a pokúšame sa vytvoriť prístrek
  • spájanie nového bezfarebného laku so starým nepoškodeným lakom

Týmto problémom predídeme, ak budeme dodržiavať návod na správnu prípravu povrchu pred lakovaním a použijeme materiály, ktoré sú na takéto lakovanie určené.

Povrch časti automobilu, ktorá bola poškodená, treba po klampiarskych prácach vyrovnať niektorým z MOBIHEL PE tmelov (v závislosti od druhu plechu) a potom ešte nalakovať niektorým predlakom z programu MOBIHEL. Po obrúsení predlaku pokračovať v brúsení aj na nepoškodenej časti a síce do vzdialenosti, ktorú považujeme za potrebnú na prekrytie rozdielu novej Bázy vzhľadom na originálne lakovanie. Od obrúsenej zóny smerom k nepoškodenej časti treba pripraviť aj podklad na spájanie nového laku so starým. Túto časť jednoducho zmatniť jednou z matovacích pást, jemným brúsnym papierom (2000) atď. Aj tu je dôležité, aby matovaná časť nebola príliš úzka, lebo sa v tejto časti budeme musieť zo 60µm nového laku dostať na prakticky 0µm.

Dopľňujúce informácie