Postupy pri lakovaní - Lakovanie do prístreku

Fázy

  • Najskôr na povrch nanesieme MOBIHEL Bezfarebnú bázu. To je jednozložkový materiál, ktorý je už pripravený na striekanie. Nanesieme 1 ruku na mokro na časť od predlaku po matovanú časť, teda na zónu prechodu. Úlohou bezfarebnej bázy je vsať hmlu novej Bázy a správne orientovať pigmentový efekt (horizontálne na podklad) a zabrániť vzniku svetlejšieho pásu.
  • Ihneď po ukončení lakovania bezfarebnej bázy treba začať lakovať Bázu v príslušnom odtieni. Nanesie sa 1 ruka iba na časti, na ktorej sa nachádza predlak. Potom vzduchom urýchlime sušenie. Nanesieme druhú ruku Bázy a začneme zahmlievať proti nepoškodenej časti. Zahmlievanie musíme ukončiť, kým je bezfarebná báza ešte dostatočne mokrá, aby bola schopná vsiaknuť hliníkové časti. Po ukončení zahmlievania treba počkať cca. 10 minút, kým nová Báza celkom vyschne.
  • Nasleduje lakovanie MOBIHEL 2K MS 2:1 (alebo 2K HS 2:1 alebo 2K HS 2:1 low VOC) bezfarebného laku, ktorý nanesieme 2 ruky na mokro, čo znamená 50-60µm nového laku. Na matovanú časť nanesieme MOBIHEL 2K MS 2:1 (alebo 2K HS 2:1 alebo 2K HS 2:1 low VOC) bezfarebný lak. Pripravili sme ho tak, že sme doň zamiešali tužidlo a riedidlo na pracovnú viskozitu a k takto pripravenému laku pridali ešte 3 diely MOBIHEL 2K riedidla na prechod 2400. Zmes nanášame na povrch opatrne, aby sme sa rovnomerne dostali k starému laku. Pretože bude na tomto mieste zóna leštenia, je dôležité, aby nám zostalo ešte trochu iba matovanej časti, lebo inak nie je možné povrch úspešne vyleštiť.
Pri lakovaní na prechod obyčajne používame pištoľ s dýzou 1,3 a nižší tlak vzduchu (1 bar). Lakovanie na prechod 1K krycieho emailu neodporúčame kvôli obmedzeným časom prelakovania (nebezpečenstvo namáčania podkladu).