Postupy pri lakovaní - Lakovanie do prístreku

Schéma lakovania do prístreku

Čistiaci prostriedok na plasty
Čistiaci prostriedok na plasty

MOBIHEL Bezfarebná báza

Čistiaci prostriedok na plasty

MOBIHEL Báza

Čistiaci prostriedok na plasty

MOBIHEL 2K BB lak

Čistiaci prostriedok na plasty

MOBIHEL 2K BB lak (2:1 + 10 % = del. visk)
+
MOBIHEL 2K riedidlo na prechod 2400