MOBIHEL štandardný systém - Doplnky pre autolaky

Bezfarebná báza pre prístrek

Bezfarebná báza pre prístrek

Charakteristika

Rýchle schnúci bezfarebný náter, použiteľný pre prístrek.

Použitie

Používa sa pri lakovaní MOBIHEL Metalízy s prístrekovým riedidlom.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Povrch dobre očistíme MOBIHEL Antisilikonovým čistiacim prostriedkom. MOBIHEL Bezfarebný základ striekame 1X-3X na opracovanú poškodenú časť, a potom striekame MOBIHEL Metalízu žiadaného odtieňa. Tým zaistíme vhodnú orientáciu efektných pigmentov. Nakoniec nanášame bezfarebný lak s rozstrekovým 2K riedidlom pre medzilak 2400.

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

23°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

R10, S2, S46, S51