MOBIHEL štandardný systém - Doplnky pre autolaky

2K štruktúrny aditív

2K štruktúrny aditív

Charakteristika

Aditív pre MOBIHEL 2K krycie emaily a bezfarebné laky v prípade lakovania plastových častí je na báze akrylovej živice, vysoko viskózny a má v balení podobný vzhľad ako prostriedok na zmatnenie. Časom sa ťažké prostriedky na zmatnenie a štruktúrny aditív vo výrobku trochu usadnú, preto je veľmi dôležité, aby sa balenie pred použitím dobre premiešalo, lebo tak sa zabezpečí rovnomerná štruktúra náteru.

Použitie

MOBIHEL 2K štruktúrny aditív – drsný a jemný sa používajú v prípade lakovania plastových častí, keď chceme pomocou náteru dosiahnuť typický vzhľad lakovaného plastu (štruktúrny a mat efekt).
Používať sa môže iba v 2K krycích emailoch a bezfarebných lakoch. Ako už samotný názov výrobkov hovorí, používa sa MOBIHEL 2K štruktúrny aditív – jemný na dosiahnutie jemnejšej (drobnejšej ) štruktúry, pomocou MOBIHEL 2K štruktúrneho aditívu – drsného potom drsná (väčšia) štruktúra náteru. Aditívy možno zamiešať do ktoréhokoľvek odtieňa, avšak treba vedieť, že aditív spôsobí zhoršenie krycej schopnosti, čo je dôležité najmä pre už v základe horšie krycie odtiene.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

MOBIHEL 2K štruktúrny aditív – drsný a jemný sa pridávajú v množstve 100% na komponent A. Miešanie je teda nasledovné:
1 časť komponentu A : 1 časť aditívu a nato 2:1 miešanie s tužidlom. Riedenie na aplikačnú viskozitu nie je potrebné. Ak chceme ešte dodatočne zvýšiť elasticitu náteru, možné pridať ešte 20 - 30% MOBIHEL 2K elastik aditívu, ktorý však ešte viac zhorší kryciu schopnosť, preto jeho použitie neodporúčame u odtieňov so zlou krycou schopnosťou. Aby sme predišli príliš veľkej hrúbke náteru, ktorá nie je vhodná pre elasticitu plastov, odporúča sa predchádzajúci jednorazový náter MOBIHEL Bázy v podobnom odtieni ako bude konečný 2K náter (napr.: pod čierny 2K odtieň sa nanesie jedna vrstva bázy MIX 361).

Podmienky pre skladovanie

1 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

27°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

R10, R52/53, R66, R67, S2, S16, S37/39, S46, S51, S61