MOBIHEL štandardný systém - Doplnky pre autolaky

Mobihel 2K matovacia prísada

Mobihel 2K matovacia prísada

Použitie

MOBIHEL 2K prísada pre matovanie sa používa pre matovanie MOBIHEL 2K akrylových autolakov (MIX, hotové odtiene, bezfarebný lak). Maximálny dodatok k celkovému množstvu emailu je 100%.
Pridávaním MOBIHEL 2K matovacej prísady sa znižuje krycia schopnosť farieb, preto neodporúčame matovanie odtieňa s nižšou krycou schopnosťou! Tmavé odtiene potrebujú pre rovnaký stupeň matového efektu väčšie množstvo 2K matovacej prísady, ako svetlé odtiene.

Rámcové hodnoty lesku pri rôznych váhových prísadách MOBIHEL 2K matovacej prísady:

Váhový pomer miešaniaLesk (%)
MOBIHEL 2K akrilMOBIHEL 2K matLesk 20°Lesk 60°
901065 - 8585 - 90
802045 - 6580 - 85
703040 - 5570 - 80
604015 - 3550 - 70
5050 5 - 2040 - 60


Okrem odtieňu samotného, je lesk závislý aj na iných vplyvoch:

VplyvVyšší leskNižší lesk
doba odvetrávania medzi jednotlivými vrstvamikratšiadlhšia
hrúbka farbyvyššianižšia
tužidlopomalšierýchlejšie
riedidlopomalšierýchlejšie
pracovná viskozitavyššianižšia
spôsob sušeniaurýchlené sušenie v pecisušenie vzduchom

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Dobre obrúsený, očistený, odmastený a vysušený povrch podľa potreby najprv opracujeme:
MOBIHEL PE tmelom
• MOBIHEL 2K HS kompaktprimerom
• MOBIHEL 2K-epoxy základným lakom
• MOBIHEL PE jemným tmelom (podľa potreby)