MOBIHEL štandardný systém - Riedidlá a tužidlá

Mobihel Riedidlá a tužidlá

Mobihel 2K Riedidlá

Mobihel 2K Riedidlá

Zmes organických rozpúšťadiel. Používajú sa ako riedidlá pre MOBIHEL 2K akrylátové nátery, v závislosti na teplote aplikácie.
viac...
2K prístrekové riedidlo pre medzilak

2K prístekové riedidlo pre medzilak

Rozstrekové riedidlo pre MOBIHEL 2K akrylový autolak a MOBIHEL 2K akrylový bezfarebný lak. Používa sa pri lakovaní vrstvy medzi opraveným (predtým poškodeným) a starým náterom.
viac...
Mobihel 2K Tužidlá

Mobihel 2K Tužidlá

Polyizokyanátová živica v organickom rozpúšťadle. Používajú sa ako B zložka k vytvrdzovaniu MOBIHEL 2K akrylátových náterov.
viac...
Mobihel HYDRO Riedidlo

Mobihel HYDRO Riedidlo

Polyizokyanátová živica v organickom rozpúšťadle. Používajú sa ako B zložka k vytvrdzovaniu MOBIHEL 2K akrylátových náterov.
viac...
Mobihel Basis Riedidlo

Mobihel Basis Riedidlá

Zmes organických rozpoúšťadiel. Používa sa ako riedidlo pre MOBIHEL Bázu MIX pri teplotách medzi 18°C a 27°C.
viac...