MOBIHEL štandardný systém - Riedidlá a tužidlá

Mobihel HYDRO Riedidlo

Mobihel HYDRO Riedidlo

Charakteristika

Riedidlo na vodnej báze.

Použitie

Používa sa ako riedidlo pre MOBIHEL HYDRO Basis na pracovnú viskozitu.

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +30° C.