MOBIHEL štandardný systém - Riedidlá a tužidlá

Mobihel Basis Riedidlá

Mobihel Basis Riedidlo 3100

Mobihel Basis Riedidlo 3100

Charakteristika

Zmes organických rozpoúšťadiel.

Použitie

Používa sa ako riedidlo pre MOBIHEL Bázu MIX pri teplotách medzi 18°C a 27°C.

Podmienky pre skladovanie

5 rokov, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +30° C.

Mobihel Basis Riedidlo 3300 pre základný lak

Mobihel Basis Riedidlo 3300

Charakteristika

Zmes organických rozpoúšťadiel.

Použitie

Používa sa ako riedidlo pre MOBIHEL Základný lak MIX pri teplotách medzi 27°C a 40°C.

Podmienky pre skladovanie

5 rokov, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +30° C.