MOBIHEL štandardný systém - Riedidlá a tužidlá

Mobihel 2K Tužidlá

Mobihel 2K Tužidlá

Charakteristika

MOBIHEL 2K tužidlo 700
MOBIHEL 2K tužidlo 750
MOBIHEL 2K tužidlo 1100
MOBIHEL 2K tužidlo 1300
MOBIHEL 2K tužidlo 1500
MOBIHEL 2K HS tužidlo 4100
MOBIHEL 2K HS tužidlo 4500
Polyizokyanátová živica v organickom rozpúšťadle.

Použitie

Používajú sa ako B zložka k vytvrdzovaniu MOBIHEL 2K akrylátových náterov, v závislosti na teplote aplikácie.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Používajú sa ako zložka do:
• MOBIHEL 2K akrylátový autolak
• MOBIHEL 2K MS 2:1 bezfarebný lak
• MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebný lak • MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Výber vzhľadom k prevádzkovej teplote

Tabuľka výberu tužidla pri prevádzkovej teplote