MOBIHEL štandardný systém - Riedidlá a tužidlá

Mobihel 2K Riedidlá

Mobihel 2K Riedidlá

Charakteristika

MOBIHEL 2K riedidlo 2100
MOBIHEL 2K riedidlo 2300
MOBIHEL 2K riedidlo 2500
Zmes organických rozpúšťadiel.

Použitie

Používajú sa ako riedidlá pre MOBIHEL 2K akrylátové nátery, v závislosti na teplote aplikácie.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Používajú sa k riedeniu na pracovnú viskozitu:
18 – 20 sek. DIN 53211 ø 4 mm / 20°C nasledujúcich produktov:
• MOBIHEL 2K akrylátový autolak
• MOBIHEL 2K MS 2:1 bezfarebný lak
• MOBIHEL 2K HS bezfarebný lak

Používajú sa k riedeniu na pracovnú viskozitu:
28 – 35 sek. DIN 53211 ø 4 mm / 20°C nasledujúcich produktov:
• MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimeru a MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimeru low VOC

Výber vzhľadom k prevádzkovej teplote

Tabuľka výberu riedidla pri prevádzkovej teplote