MOBIHEL štandardný systém - Riedidlá a tužidlá

2K prístrekové riedidlo pre medzilak

2K prístekové riedidlo pre medzilak

Charakteristika

Rozstrekové riedidlo pre MOBIHEL 2K akrylový autolak a MOBIHEL 2K akrylový bezfarebný lak.

Použitie

Používa sa pri lakovaní vrstvy medzi opraveným (predtým poškodeným) a starým náterom.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

MOBIHEL 2K akrylovému autolaku resp. MOBIHEL 2K akrylovému bezfarebnému laku, pripravenému k striekaniu, pridáme MOBIHEL 2K riedidlo pre medzilak 2400 v pomere 1:3 a striekame len hraničnú vrstvu medzi poškodenou čast‘ou a starým náterom.

Podmienky pre skladovanie

Výrobok uskladnený v uzavretom priestore, v originálnom uzavretom obale pri teplote +5 do +20° C je použiteľný neobmedzene.

Bod vzplanutia

46°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé – obsahuje cyklohexanon.
R10, R20, R36, S2, S25, S46, S51