Postupy pri lakovaní - Príprava podkladu

Striekacie pištole

Striekacie pištole – srdce každej lakovne – sú u výrobcov neustále vystavené novému testovaniu a zlepšeniam. Spomedzi takzvaných vzduchových pištolí, sa dnes veľmi používajú pištole s označením HVLP. To sú nízkotlakové striekacie pištole, ktoré majú výťažnosť aplikácie viac ako 65 %. Pri zníženom vstupnom tlaku, na iba 2,0 do 2,5 barov a spotrebe vzduchu iba 300 l/min. tieto pištole ešte stále fungujú ako vysokotlakové.

Pri lakovaní MOBIHEL výrobkov odporúčame používať profesionálne striekacie pištole (Sata resp. Devillbis).

Na lakovanie predlakov sa môžu používať obyčajné vzduchové pištole s tlakom 1,8 – 2,4 barov, alebo tiež HVLP pištoľ s tlakom 2 – 3 bary. Dýza na lakovanie predlakov je od 1,6 do 2,0 mm.

MOBIHEL Bazu lakujeme pomocou HVLP pištole, dýza 1,1 až 1,4 a tlakom 2-3 bary.

Na lakovanie vodou riediteľných produktov na trhu existujú pištole s novovyvinutou dýzou WSB (Water-Solvent-Bascoat). Touto pištoľou aplikujeme podstatne presnejšie, predovšetkým sa zlepší opakovateľnosť odtieňov a rovnomernosť aplikácie.