Postupy pri lakovaní - Príprava podkladu

Čo je treba vedieť pred začiatkom lakovania?

  • vozidlo musí byť pred začiatkom lakovania zohriate na izbovú teplotu (18˚C)
  • takisto musí mať izbovú teplotu farba a sprievodné komponenty (tužidlo a riedidlo).
  • tvrdosť vody na brúsenie by mala byť čo najnižšia. Zvyšky brúsnej vody je potrebné dôkladne utrieť, lebo by mohli zvyšky soli spôsobovať vznik bubliniek na lakovanom povrchu.
  • stlačený vzduch musí byť suchý a čistý. Separátor vody treba pravidelne vyprázdňovať.
  • v prípade, že nemáme striekaciu kabínu a lakujeme v garáži, musíme byť obzvlášť pozorný na vlhkosť vzduchu. (Nesmieme podlahu najskôr poliať vodou a potom na maximum zapnúť kúrenie (radiátory). Pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu totiž dôjde k vzniku bubliniek resp. zovretia resp. matovania náteru.
  • striekacie kabíny a sušiace pece musia byť opatrené prívodom čerstvého vzduchu, filtrami proti prachu a vývodmi pary, aby nedošlo k zmatneniu náteru alebo hromadenia prachu na farbe.
  • všetky prebrúsené miesta musia byť opätovne zabezpečené proti korózii.
  • na každom balení výrobkov MOBIHEL je návod na použitie vo forme piktogramov. Všetky údaje sú definované pre teplotu aplikácie 20º C. Ak je teplota vyššia alebo nižšia, prácu treba prispôsobiť skutočným podmienkam. To je veľmi dôležité pre pot-life a sušenie, ktoré sa môže pri vyššej teplote skrátiť, resp. pri nižšej teplote predĺžiť v porovnaní s predpísaným.
  • takisto je veľmi dôležitá relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá nesmie byť vyššia ako 80 %, lebo tým sa sušenie veľmi spomalí a môže priviesť aj k nedokonalému presušeniu náterového filmu. U PE tmelov preto dôjde k lepeniu resp. zanášaniu brúsneho papiera, u 2K náterov potom k vzniku bubliniek v dôsledku reakcie s vodou.
  • u viackomponentových náterov a použití celkového systému reparácie používajte iba výrobky jedného výrobcu a zohľadnite návod, pretože len týmto spôsobom možno dosiahnuť želanú kvalitu Vašej práce. V opačnom prípade môže dôjsť k zvráskaveniu povrchu. Tento defekt nespôsobuje nezodpovedajúca kvalita materiálov, ale skutočnosť, že materiály v systéme nie sú kompatibilné. V niektorých prípadoch sa zvráskavenie neobjaví ihneď, ale až po uplynutí určitej doby.