Postupy pri lakovaní - Príprava podkladu

Odvetrávanie

Na zabezpečenie pekného vzhľadu finálneho náteru a zabránenie vzniku bubliniek, je potrebné medzi jednou a druhou aplikáciou laku a pred sušením v peci náter odvetrať, aby mohli rozpúšťadlá z vnútra náteru vyprchať.

Odporúčame:

  • Pri lakovaní MOBIHEL 2K predlaku 3:1 univerzal medzi vrstvami a pred sušením v peci 10 – 15 minút pri 20˚C.
  • Pri lakovaní MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimeru a MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimeru low VOC medzi vrstvami a pred sušením v peci 10-15 minút pri 20˚C.
  • Pri lakovaní MOBIHEL 2K akrylového automobilového laku medzi vrstvami a pred sušením v peci cca. 10 minút pri 20˚C.
  • Pri lakovaní MOBIHEL Baze medzi vrstvami a pred aplikáciou MOBIHEL 2K akrylového automobilového laku od 5 – 10 minút pri 20˚C.
  • Pri lakovaní MOBIHEL 2K MS 2:1 bezfarebného laku medzi vrstvami pred a pred sušením v peci cca. 10 minút pri 20˚C.
  • Pri lakovaní MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebného laku medzi vrstvami a pred sušením v peci od 10-15 minút pri 20˚C.
  • V prípade sušenia pomocou IČ žiarič je potrebné ešte dodatočne byť pozorný, aby bol IČ žiarič dostatočne vzdialený od objektu (cca. 70 cm).