Závady počas lakovania

Dôležité upozornenia pri lakovaní efektových náterov

  • Výrobky s označením HS (high solid) majú vyšší obsah suchej látky ako obyčajné MS (medium solid) laky. To v praxi znamená, že s jeden a pol náterom sa dosiahne rovnaká konečná hrúbka ako u obyčajných lakov 2 až 3 nátermi. Vyšší obsah suchej látky znamená tiež menej rozpúšťadiel, čo predstavuje menšie nebezpečenstvo pre zdravie spotrebiteľa a menšie emisie rozpúšťadiel do životného prostredia. Inými slovami až 30 % úsporu materiálu a 40 % úsporu času. Ukážka lakovania efektových náteróv
  • Pri príprave MOBIHEL Bázy na aplikačnú viskozitu treba použiť MOBIHEL Riedidlo pre bázu 3100 (cca. 50 - 60 %), pri príprave MOBIHEL Bázového emailu metalik potom MOBIHEL Metalik riedidlo (cca. 60 %). Tieto dve riedidlá sa nesmú zameniť, lebo môže dôjsť k zmene odtieňa a dĺžke sušenia.
    Takisto treba dodržiavať predpísané množstvá riedidla. U väčšieho množstva riedidla bude totiž odtieň svetlejší a zníži sa krycia schopnosť.

Dĺžka odvzdušňovania:
- medzi jednou a druhou aplikáciou bázového laku cca. 10 min./20˚C
- pred aplikáciou MOBIHEL 2K MS 2:1 (alebo 2K HS 2:1) bezfarebného laku min. 10 – 15 min./ 20˚C, max. 8 hod. Ak sa 2K bezfarebný lak aplikuje až po 8 hodinách alebo nasledujúci deň, môže sa odlúpiť.
- medzi jednou a druhou aplikáciou MOBIHEL 2K MS 2:1 (alebo 2K HS) bezfarebného laku od 10 – 15 minút/ 20˚C
- pred sušením v peci min. 15 minút/20˚C
- pred sušením pomocou IČ žiaričov min. 15 minút/ 20˚C

  • Pri sušení pomocou IČ žiaričov treba ešte dodatočne dávať pozor, aby IČ žiarič bol dostatočne vzdialený od objektu (cca. 70 cm).
  • Ak sa 2K bezfarebný lak aplikuje vo väčších hrúbkach (cca. 60μm), ako je predpísané, môže sa odlúpiť.
  • MOBIHEL Bázový email metalik možno podľa potreby tieňovať pridaním max. 10 % MOBIHEL Bázy MIX.
  • Každá odchýlka od predpísaných parametrov striekania (tlak, dýza atď.) môže výrazne ovplyvniť presnosť efektových odtieňov.
  • V MOBIHEL vážiacom programe je u odtieňov, ktoré je potrebné nalakovať v troch vrstvách najskôr receptúra pre podklad, potom ešte receptúra pre krycí odtieň – Bázu. Najskôr sa lakuje podklad, ktorý musí byť nutne nastriekaný do pokrytia ( u menej krycích odtieňov aj do 5x). Počkáme cca. 10 minút resp. dovtedy, kým podklad »zmatnie«. Nato nalakujeme krycí odtieň 2 plné ruky a hmlu (zaprášenie). Počkáme cca. 10 -15 minút a potom nastriekame ešte 2 plné ruky MOBIHEL 2K MS 2:1 (alebo 2K HS 2:1) bezfarebného laku.