MOBIHEL HYDRO

Bezfarebná HYDRO báza pre prístrek

Bezfarebná HYDRO báza pre prístrek

Charakteristika

Rýchlo schnúci bezfarebný basis na vodnej báze.

Použitie

Používa sa k lakovaniu MOBIHEL HYDRO Basis s roztrekovým riedidlom.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Povrch dobre očistíme MOBIHEL HYDRO čistiacim prostriedkom. MOBIHEL HYDRO bezfarebný basis striekame 1x na pripravenú poškodenú časť, a potom nastriekame žiadaný odtieň s MOBIHEL Basisom. Tým zaistíme vhodnú orientáciu efektných pigmentov.

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

27°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

R10, R52/53, R66, R67, S2, S16, S37/39, S46, S51, S61