MOBIFLEET

MobiFleet produkty

MobiFleet 2K Binder

MobiFleet 2K HS Binder F90 low VOC

Vysoký obsah suchej látky umožňuje dôležitú úsporu času a finančných prostriedkov, keďže sú pre väčšinu odtieňov potrebné iba 1-2 vrstvy na dosiahnutie predpísanej hrúbky náteru a požadovanej krycej schopnosti. Náter má veľmi pekný, plný vzhľad. Vyznačuje sa výnimočnou poveternostnou, chemickou a mechanickou odolnosťou. Pripravený odtieň sa mieša v pomere 3:1 s MobiFleet 2K tužidlom F95 a riedi 10-15% s MobiFleet 2K riedidlom F98.

MobiFleet 2K HS Binder mat F91 low VOC

Určený je na prípravu mat odtieňov pre rozličné účely, predovšetkým na lakovanie rozličných plastových častí vozidiel. V tom prípade je pomer miešania s MobiFleet 2K tužidlom F95 5:1.

MobiFleet 2K HS HB Binder F92 low VOC

Určený je na prípravu náteru, ktorý sa bude používať v náročných pracovných podmienkach a zabezpečuje maximálnu mechanickú i chemickú ochranu. Jeho výhodou je nanášanie jednou vrstvou a možnosť Airless striekania. Pomocou MobiFleet 2K tužidla F95 sa mieša v pomere 3:1 a riedi 10-15% s MobiFleet 2K riedidlom F98.

MobiFleet 2K MS Binder F93

Určený je na prípravu obyčajných 2K akrylových náterov so stredným obsahom sušiny, ktorá zabezpečuje rýchle sušenie a jednoduchú aplikáciu. Pomer miešania s MobiFleet tužidlom F95 je 3:1.