MOBIHEL štandardný a hydro systém - Čistiace prostriedky

Mobihel Antisilikonový čistiaci prostriedok

Mobihel Antisilikonový čistiaci prostriedok

Charakteristika

Rýchlo sa odparujúci čistiaci prostriedok umožňujúci okamžité ďalšie spracovanie povrchu.

Použitie

Určený je k čisteniu povrchu pred lakovaním, za účelom zníženia možnosti vzniku kráterov a iných povrchových závad. Očisteného povrchu sa už nesmieme dotýkat holými rukami.
MOBIHEL Antisilikonovým čistiacim prostriedkom neriedime farby, používame ho výlučne k čisteniu.

Uskladnenie

V dobre uzavretom balení pri teplote +5 až +20°C je doba použitia neobmedzená.

Bod vzplanutia

9°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti butanolu a xylenu.
R11, R20, S2, S16, S46, S51