MOBIHEL štandardný a hydro systém - Čistiace prostriedky

Čistiaci prostriedok na plasty low VOC

Čistiaci prostriedok na plasty

Charakteristika

Rýchlo prchavý čistiaci prostriedok, umožňujúcí okamžité ďaľšie opracovánie plastových častí.

Použitie

Je určený k čišteniu resp. umývaniu plastových častí pred nanášaním MOBIHEL Primeru pre plasty.

Návod k použitiu

Pri čistení nanesieme na utierku väčšie množstvo MOBIHEL Čistidla pre plasty a dobre utrieme resp. umyjeme plastové časti. Keďže čistidlo veľmi rýchlo vyprchá, môžeme hneď pokračovať v lakovaní. Ešte lepší spôsob je čistenie pomocou MOBIHEL Čistidla pre plasty, sušenie v peci pri 60ºC v dĺžke 30 minút a opätovné čistenie pomocou MOBIHEL Čistidla pre plasty. Takto odstránime z plastu substancie, ktoré zostanú pri jej výrobe a mohli by nepriaznivo ovplyvniť priľnavosť náteru. Plast sa nebrúsi, lebo by sa mohli na krycom nátere pretlačiť ryhy.

Uskladnenie

V dobre uzavretom balení pri teplote +5 až +20°C je doba použitia 5 rokov.