MOBIHEL štandardný systém - Transparentné laky

2K MS 2:1 bezfarebný lak

2K MS 2:1 bezfarebný lak

Charakteristika

Vysokolesklý bezfarebný lak s vynikajúcou mechanickou, poveternostnou a chemickou odolnosťou, ktorý poskytuje trvalú ochranu bázového laku (MOBIHEL Bázový email metalik, MOBIHEL Báza, MOBIHEL Prestige).

Použitie

Používa sa na opravu osobných automobilov, záverečné lakovanie karosérií autobusov, kamiónov a iných kovových predmetov.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Dobre obrúsený, očistený, odmastený a vysušený plech vopred opracovať:
• jedným z MOBIHEL PE tmelov
• MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimerom alebo jedným z MOBIHEL 2K predlakov
• MOBIHEL Bázový lak (MOBIHEL Bázový email metalik, MOBIHEL Báza alebo MOBIHEL Prestige)

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

25°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé - obsahuje xylén
R10, R20/21, R38, S2, S36/37/39, S46, S51