MOBIHEL štandardný systém - Transparentné laky

2K HS bezfarebný lak

2K HS bezfarebný lak

Charakteristika

Vysoko lesklý, bezfarebný lak, zo zvýšeným obsahom suchej látky, na základe vysoko kvalitnej dvojzložkovej akrylovej živice, s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou, rýchlym schnutím, vysokou pružnosťou a vysokým leskom, ktorý zaisťuje trvalú ochranu metalízy (MOBIHEL Základ metalízy a MOBIHEL Základ).

Použitie

Používame ho k oprave osobných automobilov, k vrchnému lakovaniu karosérií autobusov, kamiónov a iných kovových predmetov.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Dobre obrúsený, očistený, odmastený a vysušený plech vopred opracovať:
• jedným z MOBIHEL PE tmelov
• MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimerom alebo jedným z MOBIHEL 2K predlakov
• MOBIHEL Základom metalízy

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

25°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé - obsahuje xylén
R10, R20/21, R38, S2, S36/37/39, S46, S51