MOBIHEL štandardný systém - Transparentné laky

2K HS bezfarebný lak low VOC

2K HS bezfarebný lak low VOC

Charakteristika

Vysokolesklý bezfarebný lak, so zvýšeným obsahom suchej látky, na základe vysokokvalitnej dvojkomponentovej akrylovej živice, s vynikajúcou mechanickou a chemickou odolnosťou, rýchlym sušením, vysokou elasticitou a vysokým leskom, ktorý poskytuje trvalú ochranu MOBIHEL Bázy.

Použitie

Používa sa na opravu osobných automobilov, záverečné lakovanie karosérií autobusov, kamiónov a iných kovových predmetov.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Dobre obrúsený, očistený, odmastený a vysušený plech vopred opracovať:
• jedným z MOBIHEL PE tmelov
• MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimerom alebo jedným z MOBIHEL 2K predlakov
• MOBIHEL Bázový lak (MOBIHEL Bázový email metalik, MOBIHEL Báza alebo MOBIHEL Prestige)

Podmienky pre skladovanie

3 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

25°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Dráždivé
R10, R41, S2, S 36/37/39, S46, S51