MOBIHEL štandardný systém - Autolaky

Autolaky Mobihel Prestige

Autolaky Mobihel Prestige

Charakteristika

Je výber bázových autolakov, ktoré umožňujú špeciálne efekty s rozličnými farebnými prechodmi. Odtiene sa totiž menia vzhľadom na rozličný uhol pohľadu. Používajú sa ako už pripravené odtiene bázových autolakov, ktoré predstavujú druhú vrstvu u trojvrstvového lakovania. Záverečná vrstva MOBIHEL 2K MS 2:1 alebo 2K HS 2:1 alebo 2K HS 2:1 bezfarebný autolak low VOC potom zabezpečuje konečné vlastnosti náteru, výnimočné mechanické, poveternostné a chemické vlastnosti a vysoký lesk.

Použitie

Pripravený základný autolak MOBIHEL Prestige používame v kombinácii s MOBIHEL 2K MS 2:1 alebo HS 2:1 bezfarebným autolakom k finálnemu lakovaniu osobných a ostatných vozidiel. Požadovaný odtieň zvolíme pomocou špeciálneho vzorkovníka MOBIHEL Prestige autolakov alebo si vymyslíme vlastný podklad alebo kombináciu s ostatnými zmiešavacími autolakmi systému MOBIHEL.
Pre najvýraznejšie efekty farebných medzilakov je nutné používať tmavé podklady (M361, M362, M364) nastriekané až do krivosti. Použitím svetlých podkladov (M301, M302), sa získa efekt menej výrazný.
Nepridávajte MOBIHEL Prestige základné autolaky do bezfarebných autolakov!
Maximálny prídavok čiernych zmiešavacích autolakov (M361, M362, M364) je 10%!
Maximálny prídavok ostatných transparentných farebných zmiešavacích autolakov je 20%!
Nezmiešavajte MOBIHEL Prestige základné autolaky so základnými autolakmi s dobrou krytostou (M301, M302, M315, M450, M451,…)!

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Dobre obrúsený, očistený, odmastený a vysušený plech vopred opracovať:
• jedným z MOBIHEL PE tmelov a
• jedným z MOBIHEL 2K predlakov
• potom naniesť podklad (ktorý môže byť MIX 361, 362, 364 301 alebo 302) nastriekané po kryciu schopnosť
• a potom MOBIHEL Prestige hotový odtieň, ktorý sa riedi cca. 50 % s MOBIHEL
Riedidlom na bázu 3100 a striekame v 2 vrstvách (rovnako ako MOBIHEL Basis)

Poznámka

Odtieň a svetlosť základu sú veľmi závislé na spôsobe a podmienkach striekania. Veľmi je dôležitá vzdialenosť a spôsob vedenia striekacej pištole, veľkosť trysky, nastavenie parametrov, ako sú prietok farby, tlak, pracovná viskozita atď. Preto odporúčame, predovšetkým u čiastočného lakovania najprv vhodne nastaviť parametre, aby sme docielili žiadaný odtieň. Tiež pri čiastočnom lakovaní odporúčame techniku lakovania s rozstrekovým riedidlom pre medzilak. (MP 1, MP 2)

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

26°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Dráždivé
R10, R41, S2, S 36/37/39, S46, S51