MOBIHEL štandardný systém - Autolaky

Autolaky Mobihel Basis MIX

Basis MIX - autolaky

Charakteristika

MOBIHEL Základ MIXy sú zložky z ktorých pripravíme ľubovoľný efektný alebo neefektný odtieň základu, ktorý predstavuje prvú vrstvu pri dvojvrstvovom lakovaní. Pomocou miešacích emailov na základe efektných pigmentov (hliníku, perlete) dosahujeme najrôznejšie vizuálne účinky, ktoré sa dnes vyskytujú na vozidlách. Vrchná vrstva MOBIHEL 2K akrylového bezfarebného autolaku zaisťuje také konečné vlastnosti náteru, ako sú mimoriadna mechanická, poveternostná a chemická odolnosť a vysoký lesk.

Použitie

Pripravený MOBIHEL Základ používame v kombinácii s MOBIHEL 2K akrylovým bezfarebným autolakom ku konečnému lakovaniu osobných a iných vozidiel. Žiadaný odtieň zvolíme pomocou MOBIHEL farebnej stupnice a vyhľadáme odpovedajúcu receptúru v MOBIHEL počítačovom programe. Pokiaľ máme počítač napojený na váhu, odvážime žiadaný odtieň rýchlo a presne. Miešačka, ktorou miešame zmiešané emaily, nám zaisťuje homogénnosť emailu, čo je podmienkou presnosti odtieňa. Miešací systém MOBIHEL Základ MIX obsahuje 74 miešacích emailov.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Dobre obrúsený, očistený, odmastený a suchý povrch podľa potreby predbežne opracujeme:
MOBIHEL PE tmelom alebo MOBIHEL PE tmelom soft alebo MOBIHEL PE tmelom univerzal alebo MOBIHEL PE tmelom profesional
• MOBIHEL 2K HS kompaktprimerom
• MOBIHEL 2K základným lakom 3:1 univerzal
• MOBIHEL PE jemným tmelom (podľa potreby)

Poznámka

Odtieň a svetlosť základu sú veľmi závislé na spôsobe a podmienkach striekania. Veľmi je dôležitá vzdialenosť a spôsob vedenia striekacej pištole, veľkosť trysky, nastavenie parametrov, ako sú prietok farby, tlak, pracovná viskozita atď. Preto odporúčame, predovšetkým u čiastočného lakovania najprv vhodne nastaviť parametre, aby sme docielili žiadaný odtieň. Tiež pri čiastočnom lakovaní odporúčame techniku lakovania s rozstrekovým riedidlom pre medzilak. (MP 1, MP 2)

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

26°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé - obsahuje dipenten formaldehyd
R10, R41, S2, S 36/37/39, S46, S51