MOBIHEL štandardný systém - Tmely

Mobihel PE tmel soft

Mobihel PE tmel soft

Charakteristika

Dvojzložková polyesterová vyrovnávajúca hmota s jemnou štruktúrou.

Použitie

K vyrovnávaniu väčších nerovností na oceľovom plechu.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plech dobre obrúsime, zbavíme hrdzi a odmastíme.

Odtieň

Šedý

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnenie v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

30° C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti styrénu.
R10, R20, R36/38, S2, S16, S36/37/39, S46