MOBIHEL štandardný systém - Tmely

Mobihel PE tmel ALU

Mobihel PE tmel ALU

Charakteristika

Dvojzložková polyesterová vyrovnávajúca hmota s relatívne hrubou štruktúrou.

Použitie

K vyrovnávaniu väčších nerovností na ocelovom plechu, predovšetkým v jednotlivých častiach, kde sú zvary a na častiach víka motora.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plech dobre obrúsime, zbavíme hrdze a odmastíme.

Odtieň

Šedý

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnene v originálnom uzatvorenom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

30° C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti styrénu.
R10, R20, R36/38, S2, S16, S36/37/39, S46