MOBIHEL štandardný systém - Tmely

Mobihel PE jemný tmel

Mobihel PE jemný tmel

Charakteristika

Dvojzložková polyesterová vyrovnávajúca hmota s jemnou štruktúrou.

Použitie

K vyrovnávaniu menších nerovností po nanesení základného laku.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Tmel nanášame vždy len na vhodným spôsobom pripravený základný lak alebo na niektoré druhy plastov.

Odtieň

Svetlo šedý

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnene v originálnom uzatvorenom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

30° C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti styrénu.
R10, R20, R36/38, S2, S16, S36/37/39, S46