MOBIHEL štandardný systém - Tmely

Mobihel PE tmel profesional

Mobihel PE tmel profesional

Charakteristika

Dvojzložková vysoko kvalitná polyesterová vyrovnávajúca hmota.

Použitie

K vyrovnávaniu väčších nerovností na oceľovom plechu a niektorých plastoch.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plech dôkladne obrúsime, zbavíme hrdzi a odmastíme.

Odtieň

Šedý

Návod

Len pre profesionálne použitie.

Podmienky pre skladovanie

Originálne uzavretý a doporučeným spôsobom uskladnený výrobok (na suchom mieste pri teplote + 5 až + 20° C) je použiteľný minimálne do dátumu uvedeného na obale.

Bod vzplanutia

30° C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé, obsahuje styrén.