MOBIHEL štandardný systém - Tmely

Mobihel PE tmel so sklenými vláknami

Mobihel PE tmel so sklenými vláknami

Charakteristika

Dvojzložková polyesterová vyrovnávajúca hmota s výraznou hrubou štruktúrou.

Použitie

K vyrovnávaniu väčších nerovností a malých prehrdzavených otvorov (až do cca 1 cm2) na oceľovom povrchu.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plech dobre obrúsime, zbavíme hrdzi a odmastíme.

Odtieň

Šedý

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzatvorenom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

30° C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti styrénu.
R10, R18, R20, R36/38, S7/9, S16, S23, S51