MOBIHEL štandardný systém - Tmely

Mobihel PE Striekací tmel

PE Striekací tmel

Charakteristika

Povlak na báze nenasýtených polyesterových živíc a organických rozpúšťadiel.

Použitie

Dvojkomponentný polyesterový tmel, na vyrovnávanie veľkých nerovností na oceľovom alebo tmelenom plechu.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Obrúsený a očistený oceľový povrch alebo tmelený povrch.

Odtieň

Sivý

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnene v originálnom uzatvorenom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

30° C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti styrénu.
R11, R20, R36/38, R52/53, S2, S16, S36/37/39, S46, S51, S61