MOBIHEL štandardný systém - Tmely

Mobihel PE Tmel

Mobihel PE Tmel

Charakteristika

Dvojzložková polyesterová vyrovnávacia hmota s relatívne hrubou štruktúrou

Použitie

K vyrovnaniu vačších nerovností oceľových a niektorých druhov plastov.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plech dobre obrúsime, zbavíme hrdzi a odmastíme.

Odtieň

Béžový

Uskladnenie

18 mes., resp. do dátumu uvedeného na obale, uskladnený v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

30° C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti styrénu.
R10, R20, R36/38, S2, S16, S36/37/39, S46