MOBIHEL štandardný systém - Tmely

Mobihel PE tmel univerzál

Mobihel PE tmel univerzál

Charakteristika

Dvojzložková polyesterová vyrovnávajúca hmota s výbornou priľnavost‘ou k rôznym podkladom.

Použitie

K vyrovnávaniu väčších nerovností na pozinkovanom, oceľovom plechu a hliníku.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Oceľový, pozinkovaný plech alebo hliník dobre obrúsime, zbavíme hrdzi a odmastíme.

Odtieň

Béžový

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzatvorenom balení, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

30° C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti styrénu.
R10, R20, R36/38, S2, S16, S36/37/39, S46