MOBIHEL štandardný systém - Autolaky

Mobihel 2K akrylový autolak – MIX

Mobihel 2K akrylový autolak – MIX

Charakteristika

MOBIHEL 2K akrylové autolaky - MIXy sú zložky k výrobe vysoko lesklých autolakov. Vyrobené sú na základe akrylovej živice, najodolnejších pigmentov, rozpúšťadiel a pomocných prostriedkov. Výrobky sa vyznačujú vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou a vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Rýchlo zasychajú, možnosť okamžitého prelakovania.

Použitie

Pripravený MOBIHEL 2K akrylový autolak používame k vrchnému lakovaniu osobných automobilov a iných vozidiel a tiež iných kovových výrobkov.
Žiadaný odtieň MOBIHEL 2K akrylového autolaku zvolíme pomocou MOBIHEL farebnej stupnice alebo prípravou odtieňa podľa žiadanej farebnej predlohy. K tomu nám slúži miešacie zariadenie doplnené MOBIHEL počítačovým váhovým programom.
MIX-101, MIX-108, MIX-112 , MIX-113 a MIX-116 sa môžu používať aj ako samostatný náter a ostatné MIXy len v kombinácii s predošlými nátermi, pretože sami o sebe niesú dostatočne krycie.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Dobre obrúsený, očistený, odmastený a suchý povrch podľa potreby predbežne opracujeme:
MOBIHEL PE tmelom alebo MOBIHEL PE tmelom soft alebo MOBIHEL PE tmelom univerzal alebo MOBIHEL PE tmelom profesional
• MOBIHEL 2K HS kompaktprimerom
• MOBIHEL 2K základným lakom 3:1 univerzal
• MOBIHEL PE jemným tmelom (podľa potreby)

Podmienky pre skladovanie

3 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20° C.

Bod vzplanutia

27°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Zdraviu škodlivé kvôli prítomnosti olovnatých chromitanov v MIXu 102, MIXu 106 a MIXu 109.
R10, R33, R40, R61, R62, S1, S45, S51, S53