MOBIHEL štandardný systém - Autolaky

Autolaky Mobihel HYDRO

Autolaky - Mobihel HYDRO

Charakteristika

Autolaky MOBIHEL HYDRO Base MIXy sú zložky z ktorých ľubovoľné pripravíme efektné alebo neefektné odtiene základu na vodnom základe, ktorý predstavuje prvú vrstvu pri dvojvrstvom lakovaní. Pomocou zmiešavacích emailov na základe efektných pigmentov (hliník, perly) je možné dosiahnuť najrôznejšie vizuálne efekty, ktoré sa dnes objavujú na vozidlách. Vrchný náter MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebný lak low VOC zaisťuje konečné vlastnosti náteru, ako sú mimoriadne mechanické, poveternostné, chemické odolnosti pri vysokom lesku.

Použitie

Pripravená MOBIHEL HYDRO Base sa používa v kombinácii s MOBIHEL 2K HS 2:1 bezfarebným autolakom low VOC k vrchnému lakovaniu osobných a ostatných automobilov. Požadovaný odtieň zvolíme pomocou MOBIHEL farebnej karty a vyhľadáme vhodnú receptúru v počítačovom MOBIHEL váhovom programe. V prípade že máme napojený počítač na váhu môžeme rýchlo a presne navážiť požadovaný odtieň. Miešačka na ktorej miešame zmiešavacie emaily zaisťuje ich homogénnosť, ktorá je podmienkou pre presnosť konečného odtieňu.
Zmiešavací systém MOBIHEL HYDRO Base MIX sa skladá zo 63 zmiešavacích emailov.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Dobre obrúsený, očistený, odmastený a vysušený plech vopred opracovať:
• jedným z MOBIHEL PE tmelov a
• MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC

Optimálne podmienky pre aplikáciu

Teplota vzduchu: 20 - 25°C; relatívna vlhkosť: 40 – 60 %
Prietok vzduchu v striekacej kabíne od 25.000 – 28.000 m3/h.

Poznámka

Odtieň a svetlosť základu sú veľmi závislé na spôsobe a podmienkach striekania. Veľmi je dôležitá vzdialenosť a spôsob vedenia striekacej pištole, veľkosť trysky, nastavenie parametrov, ako sú prietok farby, tlak, pracovná viskozita atď. Preto odporúčame, predovšetkým u čiastočného lakovania najprv vhodne nastaviť parametre, aby sme docielili žiadaný odtieň. Tiež pri čiastočnom lakovaní odporúčame techniku lakovania s rozstrekovým riedidlom pre medzilak. (MP 1, MP 2)

Podmienky pre skladovanie

2 roky, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnené v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +30° C.

Bod vzplanutia

26°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Dráždivé
R10, R41, S2, S 36/37/39, S46, S51