MOBIHEL štandardný systém - Základné nátery a laky

Mobihel Primer

Mobihel Primer

Charakteristika

Jednozložkový rýchlo zasychajúci základ s výbornými antikoróznymi vlastnosťami, jednoduchý k použitiu.

Použitie

Jednozložkový náter proti korózii k ochrane železa, pozinkovaného plechu a hliníku.

Návod k použitiu - Príprava povrchu

Plech dobre obrúsime, zbavíme hrdzi a odmastíme. Môže sa používať tiež na hliník, ktorý musí byť obrúsený (doporučujeme predošlú skúšku).

Odtieň

Olivovo zelený, šedý

Podmienky pre skladovanie

1 rok, resp. do dátumu uvedenom na obale, uskladnenie v originálnom uzavretom obale, v uzavretom priestore pri teplote +5 až +20°C.

Výdatnosť

Pri hrúbke náteru 25–30 µm suchej vrstvy s 1 l MOBIHEL Primeru natrieme 8–10 m2 povrchu.

Bod vzplanutia

12°C podľa ASTM D 3278

Bezpečnostné opatrenia

Dráždivé; obsahuje 2- Metylpropan -2-ol.
R11, R36/37/38, R41, S2, S16, S36/37/39, S46